op het werk laden

Opladen van batterij

Laadoplossingen voor meerdere gebruikers

Dankzij onze laadstations kunt u uw elektrische voertuigen gecontroleerd, veilig en gemakkelijk opladen.

Laadoplossingen voor op het werk zijn niet alleen van belang voor het bedrijf op zich. Veilig, performant en gecontroleerd laden met perfecte dienstverlening is tevens van belang voor hun bezoekers en medewerkers, maar evenzeer voor leasingmaatschappijen en autoconstructeurs.

Parking lot

Privatief gebruik in een publiek toegankelijk complex / parkeerterrein

Wie beschikt over een gereserveerde parkeerplaats, of een afgesloten garage in een wooncomplex of een kantoorgebouw kan gebruik maken van de toestellen die geschikt zijn voor THUIS laden. Elk laadpunt kan immers ingesteld worden voor exclusief gebruik door één of enkele EV-Passen.

Publiek toegankelijk complex / parkeerterrein

Goed voorbereid aan de start !
Wij ontzorgen bedrijven!

Het begint aan elk kantoor of in elk gebouw met één hybride / EV… gegarandeerd zijn we binnen afzienbare tijd met velen. EV-Point vindt het van het allergrootste belang dat vooraf goed onderzocht wordt welke locatie meest geschikt is, hoeveel vermogen er maximaal ter beschikking staat, hoeveel parkeerplaatsen er voorbehouden kunnen worden voor het laden,…. De locatie-eigenaar vergroot hiermee vanzelfsprekend de service en aantrekkelijkheid van zijn gebouw / terrein, en dus de waarde van zijn vastgoed. Dit onderzoek laat ook toe de meest kostenefficiënte oplossing uit te werken.

Om laadpalen optimaal te kunnen blijven benutten raden wij locatie-eigenaren aan om telkens 2 parkeerplaatsen per stopcontact te voorzien. Via het Back Office Systeem worden volgeladen auto’s immers remote automatisch ontkoppeld zodat deze meteen weer toegankelijk wordt voor andere eRijders.

Indien u gebruik maakt van een gemeenschappelijke parkeerruimte, hetzij in of aan een appartementsgebouw of op een parkeerterrein, dan onderzoekt EV-Point graag waar op de meest voordelige manier duurzame en toekomstgerichte oplaadinfrastructuur kan geplaatst worden voor gemeenschappelijk gebruik door bewoners/vergunninghouders. We houden er rekening mee dat uitbreiden misschien noodzakelijk zal zijn zodat u ook toekomstige bewoners kunt bedienen.

Calculator met stats

Gepersonaliseerde verrekeningen

Via het MyEV-Platform kan de locatie-eigenaar voor elk kantoor of appartementsgebouw aparte prijzen instellen voor bepaalde ‘gebruikersgroepen’, zoals bijvoorbeeld medewerkers, bezoekers, directie,… Van zelfsprekend heeft de locatie-eigenaar in het MyEV-Platform zicht op alle laadsessies, het verbruik per transactie, de laadtijden en laadsnelheden. Elk van de gebruikers daarentegen ziet alleen zijn/haar eigen transacties.

Het back office systeem zorgt ervoor dat iedere individuele gebruiker alleen diens eigen consumptie hoeft te betalen, op basis van de voor hem/haar gepersonaliseerd ingestelde prijs.

Wij ontzorgen bedrijven!
EV logo met connect symbool

EV-Point Connect

Voor bedrijven biedt EV-Point INVEST een totaaloplossing met de formule “EV-Point Connect”. Hiermee bieden wij de meest complete service : laadinfrastructuur op de (verschillende) vestiging(en) van het bedrijf, aangevuld met thuislaadpunten voor eRijders geconnecteerd aan het MyEV-Platform van het bedrijf. Hierbij is automatische terugbetaling van stroomkosten inbegrepen, evenals een gepersonaliseerde EV-pass voor elke bestuurder van een hybride of EV waarmee kan geladen worden op nagenoeg alle publiek toegankelijke laadpunten in Europa. Dit laatste dankzij ons netwerk van interoperabele laadpunten.

Dankzij EV-Point Connect kan elk van uw medewerkers altijd en overal aan het meest voordelige tarief laden: thuis, onderweg en op het werk !

Wij ontzorgen bedrijven!
Euro teken met pijlen naar hem toe

Automatische vergoeding van stroomkosten.

De prijs voor stroom kan door de werkgever (of de leasingmaatschappij) in het MyEV-Platform worden ingegeven.
Iedere gebruiker krijgt in real-time inzage in de laadtransacties, het energieverbruik en de kosten.
EV-Point zorgt voor automatische vergoeding van de thuis geconsumeerde stroom van zodra uw account met rekeningnummer is ingesteld.

Wij ontzorgen bedrijven!

Eigen investering of investering EV-Point

We proberen de laadinfrastructuur zo intelligent mogelijk op te bouwen. We adviseren u op basis van de verzamelde informatie. Indien voldaan wordt aan een aantal specifieke voorwaarden dan onderzoeken wij samen met de locatie-eigenaar graag de mogelijkheid om de infrastructuur te installeren via onze eigen investeringsvennootschap EV-Point INVEST.

De geconsumeerde stroom wordt vergoed aan de locatie-eigenaar via het MyEV-Platform op basis van de in dit platform ingegeven eenheidsprijs per kWh door de contractant. Voor het gebruik van de infrastructuur wordt een vast vergoeding per kWh aangerekend. Deze gebruiksvergoeding dekt alle kosten van het (de) laadstation(s), het Back Office Systeem (authenticatie voor de verschillende gebruikers, autorisatie, monitoring, verrekening en maandelijkse e-facturatie), het onderhoud (zowel curatief als jaarlijks), de kosten voor de GPRS-verbinding, de verzekering (voor het laadstation, de EV, de eRijder, en de locatie-eigenaar), de updates en upgrades, een gratis 0800-lijn,… Stroom- en Gebruiksvergoeding vormen samen de prijs.

Het staat de locatie-eigenaar vanzelfsprekend vrij zelf te investeren, in voorkomend geval zal de gebruiksvergoeding evenzeer als de stroom aan hem betaald worden.

Elk van onze laadstations kan worden buiten geplaatst, gezien de IP54-certificering en IK 10-certificering (beschermd tegen vandalisme).

Op publiek toegankelijke locaties voorziet EV-Point laadstations die 22 kWh per laadpunt leveren, zo kan elk type EV op de snelst mogelijke manier worden geladen. En, ze worden voorzien met een stopcontact zodat alle types EV (type 1 of type 2) gebruik kunnen maken van de voorziene infrastructuur.

Binnenparking
WBM Smart Tri400 V 32 Astopcontact Type 2
Buitenparking
eVolve2x400 V 32 Astopcontact Type 2

Voor elk van deze toestellen is een aparte voeding met zekering en keuring noodzakelijk. Vergeet ook niet dat EV-Point beschikt over pertinente technologie om overconsumptie in de semi-publieke sfeer te vermijden : Dynamic Load Management (DLM). Hierdoor worden laadpalen nog meer intelligent gebruikt, en haalt u het maximale rendement.

Dankzij de goede voorbereiding van het dossier kan op de meest voordelige manier de organische groei van het elektrisch wagenpark gevolgd worden, zodat de kosten voor de beschikbare infrastructuur altijd op maat voordelig blijven.