Thuis laden

Laadoplossingen voor private woningen

Dankzij onze laadstations kunt u uw elektrisch voertuig veilig en gemakkelijk opladen.

Een laadstation is voorzien van aangepaste bekabeling, een industrieel stopcontact of stekker en een mode 3 controller. Hierdoor is veiliger en sneller laden mogelijk dan via een gewoon 230V-stopcontact met bestaande bekabeling.

De geconsumeerde stroom kan al dan niet worden doorgerekend, en daarom bestaan er verschillende types toestellen. 

Laadoplossingen voor private staanplaatsen in meergezinswoningen/ parkeerterrein

Ook voor wie beschikt over een gereserveerde parkeerplaats of een afgesloten garage in een meergezinswoning bestaan er oplossingen om laden mogelijk te maken.

In deze situatie zal toch een aantal veiligheidsvoorschriften moeten worden opgevolgd zoals opgelegd door de overheid en/of de brandweer. De kosten hiervan dienen gedragen te worden door de VME (Vereniging van Mede-eigenaars).

Er blijven dan twee mogelijkheden over :

Wie geen nood heeft aan monitoring en verrekening van laadsessies kan opteren voor een eenvoudig laadstation:
Plug & Charge – Zonder mogelijkheid tot facturatie

Wie nood heeft aan monitoring en verrekening van laadsessies aan bijvoorbeeld zijn werkgever opteert voor een Smart laadstation:
Met mogelijkheid tot facturatie

Vergoeding van stroomkosten

COUNTER-PLATFORM

Indien gebruik gemaakt wordt van een eHome Counter laadstation kan maandelijks de thuis geconsumeerde stroom MANUEEL worden ingegeven in het COUNTER-Platform.

Hoe werkt het?
De werkgever bepaalt de prijs voor stroom in het Counter-Platform. Maandelijks ontvangt de eDriver( werknemer) een uitnodiging om de Meterstand van het laadstation op te geven. EV-Point creëert maandelijks op de 5de dag een Aankoopborderel voor de eDriver (de stroom wordt aangekocht door EV-Point) en een Verkoopborderel (de stroom wordt verkocht door EV-Point) aan de Klant (werkgever, uw eigen bedrijf of een leasingmaatschappij) berekend op basis van de thuis geconsumeerde stroom. Na ontvangst van het verkoopbedrag door EV-Point wordt deze som integraal doorgestort op de privé-bankrekening van de eRijder.

Voor deze dienst rekent EV-Point slechts 3,00 €/maand (+btw) aan uw bedrijf (of leasingmaatschappij).

LANDLORD PLATFORM

Indien gebruik gemaakt wordt van een Smart laadstation zal maandelijks de thuis geconsumeerde stroom AUTOMATISCH worden geregistreerd in het Landlord platform.

Hoe werkt het?
De werkgever bepaalt de prijs voor stroom in het landlord platform. Iedere gebruiker krijgt in real-time inzage in de laadtransacties, het energieverbruik en de kosten. EV-point zorgt voor automatische facturatie aan de Klant (werkgever, uw eigen bedrijf of een leasingmaatschappij), berekend op basis van de geregistreerde thuis geconsumeerde stroom. Na ontvangst van het verkoopbedrag wordt deze som integraal doorgestort op de privé-rekening van de eDriver.

Opgelet! 
Bij laadbeurten van derden op dit privatief laadstation kunnen operationele kosten aangerekend worden door de Klant en zal de stroomkost terugbetaald worden na ontvangst van de betreffende derde-gebruiker, evenwel zonder BTW, die verplicht dient afgedragen te worden aan de BTW-administratie.

Voor deze dienst rekent EV-Point slechts 10€/maand (+btw) aan uw bedrijf (of leasingmaatschappij)

Ontdek onze laadstations

eHome

Ensto One

Wallbox Copper SB

Wil je meer informatie betreffende laadinfrastructuur?
Ons team staat voor je klaar!