Elektrisch rijden

Algemene voordelen

Rekenmachine met - 70% op display

Energiekost - 70%

Een gemiddelde wagen verbruikt ongeveer 7 liter per 100 km. Aan de huidige tarieven (1,50 €/lit) betekent dit ongeveer 10,50 € per 100 km. Een EV daarentegen heeft bij normale omstandigheden en normaal rijgedrag een verbruik van ongeveer 18 kW per 100 km, wat op vandaag overeenstemt met een kost van ongeveer 3,2 € per 100 km. Met zonnepanelen wordt het nog groener en goedkoper.

Grafiek met neerwaardse lijn & onderhoud tools

Lage onderhoudskosten

Van elektrische voertuigen is bekend dat ze minder onderdelen bevatten dan een benzine of dieselauto. EV rijders uit diverse landen getuigen dat de jaarlijkse onderhoudskosten tot 50% lager zijn.

Er zijn natuurlijk de klassieke kosten ten gevolge van het rijden zelf : banden die slijten, en in winter en zomer gewisseld moeten worden, ruitenwissers en ruitenwisservloeistof,… De koelinstallatie voor de omvormer AC/DC bevat koelvloeistof, die op tijd ververst moet worden. En ook al wordt hier regeneratief geremd op de motor, maar we hebben nog steeds remmen nodig. Tenslotte is een regelmatig nazicht van de batterij noodzakelijk.

Parkeerplaats bord

Bevoorrechte parkeerplaats

Elektrische voertuigen hebben een streepje voor bij de meeste gemeentes en/of bedrijven. Een parkeerplaats gecombineerd met een laadstation, dicht bij de deur, onderstreept hun groen imago, en deze aantrekkelijke regeling biedt groter comfort aan de gebruiker van een EV.

Benzine pomp met streep door

Niet meer voor elke tankbeurt naar het benzinestation

Met je EV hoef je geen omweg meer te maken naar een benzinestation. Elke avond, als je thuiskomt verbind je de wagen met de home-charger. Deze mag de ganse nacht, aan laag vermogen (en nachttarief), aangekoppeld blijven.
Over comfort gesproken kan dit tellen natuurlijk. Je laadt gewoon bij terwijl je slaapt of ontspant.

Welke wagen heeft u?

Wij hebben laadoplossingen voor alle elektrische wagens. Selecteer de wagen die u bezit en ontdek welke laadpaal het best bij uw wagen past.

Selecteer hier uw wagen

Milieu voordelen

Groen imago algemeen

In België rijden ongeveer 5,1 miljoen voertuigen, samen goed voor jaarlijks 77,74 miljard kilometer (=41,76 km/dag/voertuig) en 22 miljoen ton CO²-uitstoot. In de Europese klimaatdoelstellingen ligt een uitdaging om efficiënter en duurzamer met energie om te gaan.

Elektrisch rijden past in dat verhaal, want daarmee kunnen we de CO²-uitstoot gevoelig reduceren. Elektrische voertuigen stoten geen emissies uit tijdens het rijden, wat bijdraagt aan de verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit.

Geen CO²-uitstoot

In sommige Europese landen komt zowat 50% van de koolstofuitstoot door het verkeer. Bewezen is dat vooral benzine aangedreven voertuigen een grote bijdrage leveren aan deze luchtverontreiniging. Een EV heeft tijdens het rijden geen CO²-uitstoot.

Geen lawaai

Gezien er geen verbranding plaats vindt maken deze wagens ook geen geluid. Door velen wordt dit voordeel als een betrekkelijk nadeel gezien, omdat andere weggebruikers een EV niet horen aankomen. In de stad kunnen EVs zorgen voor rust en kalmte.

Geen stank

Gezien er geen verbranding plaats vindt verspreiden deze wagens ook geen stank. Evenmin wordt benzine of diesel geladen, die beiden op zich al een onaangename geur hebben.

Fiscale voordelen

Bedrijven: EV even duur als andere wagens dankzij belastingvoordeel

Om het gebruik van EV’s te stimuleren heeft België een sterk subsidiebeleid uitgewerkt. Een EV kost gemiddeld 30% meer dan een gewoon voertuig. Jammer genoeg is in deze budgettair moeilijke tijden geen ruimte voor subsidies om deze innovatieve wagens op grote schaal te ondersteunen.
Voor bedrijven geldt wel de zeer stimulerende regeling van 120% aftrekbaarheid. Hierdoor wordt de aanschaf van een bedrijfsEV zeer aantrekkelijk.

Voordeel alle aard

Werknemers die een auto van het werk ter beschikking krijgen en deze voor privé doeleinden ook gebruiken moeten hiervoor een belasting in de vorm van "voordeel alle aard" betalen. Voor 100% elektrische auto's wordt in de berekening van het VAA gerekend met het laagste percentage van 4%. De formule is dan ook als volgt: Catalogusprijs x 4% x 6/7. Dit levert een besparing van enkele duizenden euro's op gedurende de levensduur van de wagen.

Particulieren: Premie bij aankoop EV door een natuurlijke persoon

Sinds 2016 kunt u een premie krijgen voor een nieuwe volledige elektrische wagen. De premie geldt voor alle zero-emissie-wagens en bedroeg in 2016 maximaal 5.000 euro. Het maximumbedrag van de premie vermindert tot 2019 elk jaar.

Deze premie is er alleen voor natuurlijke personen en geldt dus niet voor leasingwagens of bedrijfswagens. Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijv. bvba, cvba, nv, vzw,...) Bij inbreng in een rechtspersoon binnen het jaar na ingebruikname moet de premie worden terugbetaald. In 2018 en 2019 gelden volgende premiebedragen. Er zijn 4 categorieën.

Cataloguswaarde Geregisteerd 2018 Geregisteerd 2019
tot 31.000 €3.000 €2.000 €
vanaf 31.000 €2.500 €1.500 €
vanaf 41.000 €2.000 €1.500 €
vanaf 61.000 €1.500 €1.000 €

Een overzicht van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen vindt u op www.energiesparen.be/ZEV/welkewagens.

Laagste inverkeerstellingspremie

Klik hier voor de laagste inverkeerstellingspremie
De eenmalige Belasting op Inverkeerstelling (BIV) bedraagt voor elektrische voertuigen ongeacht hun vermogen 61,50 euro.

Laagste verkeersbelasting

De jaarlijkse verkeersbelasting wordt berekend op het laagste bedrag: 71,28 euro.

120% fiscaal aftrekbaar voor bedrijven

Laagste schijf CO²-bijdrage voor bedrijfswagens.
De minimumschijf bedraagt 23,53 € per maand.